Rørleggerfaget er stort og omfattende. Man kan sertifiseres og spesialiseres innen flere grener og listen over sertifiseringer er lang!

En sertifisering er et kvalitetsstempel. Sertifiseringen dokumenterer at man innehar en gitt kunnskap, og derfor kan det være nyttig å vite hvilke sertifiseringer din rørlegger har.  På den måten kan man vite at rørleggeren har kompetansen som skal til for å utføre den gitte oppgaven.

Bare når det gjelder varmepumper alene kan man ta flere sertifiseringer. Det er svært viktig at installasjonen av varmepumpen gjennomføres av kvalifiserte varmepumpeinstallatører. Dette er ikke bare pliktig men kan også være en forutsetning for å oppnå forventet besparelse.

Fredrikstad Rør er sertifisert på Nibe, Høiax og Monoblok varmepumper. Av de forskjellige varmepumpetypene som eksisterer tilbyr vi væske-til-vann og luft-til-vann type monoblokk system.

Væske-til-vann varmepumper er vanlig å benytte i nye boliger eller for de som allerede har et vannbårent system. Med vannbårent system menes tilgang til væske; bergvarmepumper, jordvarmepumper, sjøvarmepumper eller grunnvannsvarmepumper.

Varmepumper kan ha høy investeringskostnad, men ved rett installasjon og oppfølging vil de ha en levetid på 20 år (gjelder væske-til-vann). Vær derfor bevisst rørleggerens kompetansenivå ved å spørre etter sertifiseringer. Slik får du får mest mulig ut av varmepumpen!

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker en nærmere prat!

Skrevet av Administrator publisert

Kategori: Aktuelt, Tips og Triks

Et erfarent team med dyktige fagpersoner

Vi i Fredrikstad Rør AS gjør et grundig og samvittighetsfullt arbeid. Kontakt oss om situasjonen er akutt, om du ønsker befaring eller har spørsmål. Vi er på pletten!

Kontakt Oss