Det er en kjent sak at nordmenn er glad i å pusse opp. Både baderomsmøbler, overflater og deler skiftes ut langt oftere enn nødvendig. Noen liker jevn forandring, andre er glad i å følge moten og vi er tydelig privilegerte her som også på så mange andre områder.

Dersom du derimot ønsker et stilrent bad med lang levealder er dette absolutt mulig og badet trenger slett ikke pusses opp hvert femte eller tiende år. Faktisk har baderomsmøbler generelt ganske lang levealder. Sintef Byggforsk har laget en mal for forventet levealder på baderomsmøbler. Servant, badekar, plastsluk og gulvmonterte vannkossett kan faktisk ha over en mannsalder; 50 år i levealder. Dusjkabinett og varmtvarmsbereder 20 år, blandebatteri og badearmatur hele 15 år.

Skal du pusse opp badet? Dette bør du tenke på.

Når nødvendigheten for utskiftelse av bad faktisk melder seg er det ofte et par hovedgrunner til dette. Behovet for totalrenovering kan forårsakes av dårlig håndtverk ved bygging av bad, feil-, eller ugunstige løsninger, og sist men ikke minst dårlig vedlikehold av baderom.

Godt vedlikehold er avgjørende for at levealderen på baderommet skal være lengst mulig. Dette ligger fullt og helt på forbrukeren.

Jevn rengjøring

Det er helt nødvendig å vaske baderommet rundt en gang i uken. For å unngå misfarging på fliser, fuger og dusjkabinett må man gå over med riktig vaskeutstyr jevnlig. Vær nøye med å se til at badet til en hver tid er helt og uten ødelagte fliser og fuger. Om man jevnlig vasker fliser og fuger vil de bevare det «nye» preget og man vil ha glede av badet lengre. Skrubb, klut og vaskemidler velges etter behov. Merk deg om du trenger ripefrie vaskemidler til fliser, klosett, dører o.l.

Hold fukten unna

Sørg for god ventilasjon på baderommet og spesielt i dusjen. Dersom dette ikke tas på alvor vil det raskt vokse mugg og det kan skape fuktskader i vegger og tak. Tørk også bort overflødige mengder med vann fra baderomsgulvet.

Sørg en gang iblandt for å kontrollere at alt vann går til sluket dersom du har badekar.

Rens sluket

Det er overraskende hvor fort hårrester og lignende samler seg i sluket. Det er lurt å rense sluket jevnlig, slik at det ikke tetter seg. Om det tetter seg, kan det hende at man ikke klarer å rense det selv og en rørlegger må tilkalles. Derfor er det fint å få dette inn i rutinen.

Andre punkter

  • Vannlåsen bør renses 2-4 ganger i året både i dusj og på vaskerom. Løft opp vannlåsen og fjern alle rester. Bruk gjerne en svamp eller skrubb for å få vekk alt smuss. For å unngå lekkasjer bør du også kontrollere om vannlåsen må etterstrammes.
  • Blandebatteriet/vannkranen bør renses årlig da det kan feste seg avleiringer eller smuss. Dette gjøres enkelt ved å skru av filteret på tuppen av blandebatteriet, skylle det og skru det på igjen.
  • Varmtvannsbereder bør sees til jevnlig for å unngå lekkasjer dersom det ikke er montert en waterguard sensor rundt den. I tillegg bør berederen være plassert i et rom med sluk.
  • Silikon bør byttes ut dersom man oppdager misfarging og sprekker. Dette for å unngå lekkasje.

Hold generelt overflatene rene og pene, slik at du raskt kan avdekke feil og mangler. På den måten vil levealderen på baderommet forlenges, se penere og nyere ut over flere år.

Har du planer om å bygge ny- eller pusse opp i eksisterende bolig? Ønsker du å forstå rørleggerens arbeidsprosess eller vite hvilke hovedfaktorer man bør kjenne til? Da anbefaler vi deg å lese videre.

Blogginnlegget og Fredrikstad Rør AS sitt arbeid er bygget med hensyn til nye forskrifter (TEK 17) og rørtekniske produktendringer. Grunnarbeidprosessen defineres i form av prosess A, B, C, D, E.

Stikkledninger (A)

De aller fleste nyoppførte og eldre boliger er i dag tilkoblet det offentlige rørnettet med både vann og avløp. Her er det viktig å merke seg hvilke grunnmasser som ligger i området, da det må graves en rørtrase helt inn til ringmuren. Dersom grunnmassen er kvikkleire, fjell eller om boligen ligger lavere enn det offentlige avløp, kan dette skape problemstillinger. Det skal sies at det som regel ikke skaper store problemer. Likevel bør man merke seg dette. Det er tomteeier som har ansvar for stikkledning og eiendom må ha en sikring utenfor huset. Sikringen er i form av en stakekum og en hovedstengekran. Dette plasseres rundt en meter fra tomtegrensen.

Bunnledninger (B)

Bunnledningene er rørene (vann og avløpsrør) som skal legges innenfor ringmuren opp til hvert sanitære opplegg. Det kan for eksempel være til badet som skal stå i første etasje, hvor det trenges et oppstikk med 110 mm avløp til et klosett, et 75mm avløp til en servant og et sluk til dusjen.

Blant annet skal bunnledninger monteres slik at det aldri skal forekomme mot-fall på rørene, naturlig nok. Man kan merke seg tre hovedregler som er vesentlige ved montasje av avløpsrør i bunnledninger:

1. Alltid jordingsmuffe før første avgrening
2. Alltid lufting fra siste avgrening eller på siste oppstikk/opplegg i bunnledningen
3. Aldri mindre dimensjon på avløpsrør en 75mm i bunnledningene

Vannbåren gulvvarme (C)

Når bunnledninger er montert kontrollsjekkes de. Blant annet er det viktig at de er plassert riktig i forhold til veggkonstruksjoner. Gulvvarmerør består av diffusjonstette rør som legges i sløyfer på armeringen eller direkte på isopor (gulvisoleringen) før gulv blir støpt.

Hva er forskjellen på konsultasjon og befaring?

Hver enkelt sløyfe blir koblet opp mot en fordeler som er utstyrt med et trådløst system. Rommene/sonene fjernstyres via en applikasjon på mobilen eller en fysisk termostat på hvert enkelt rom når bygget står ferdig. Foruten nybygg, finnes det gode gulvvarmeløsninger for alle mulige konstruksjonsmessige varianter. Enten det er til nybygg eller i et gammelt bygg.

Montasje av vvs i vegger og tak (D)

Montasje av røropplegget er kremen av arbeidsprosessen. Rørleggeren kommer da inn i hus med et ferdig reisverk og ett tett tak over hodet. Og med et ly for vær og vind, har rørleggeren de perfekte forhold til å gyte sin innsats for dagen.

Røropplegg er en samlet betydning av montasje av vann, avløp og varmerelaterte rørinstallasjoner i vegger og tak.
Vannrør er av type rør- i rør system. Det kalles også: «vannskadesikkert kaldt og varmtvannssystem». Fordelen med et rør- i rør system er at rør som er blitt utsatt for skade skal føre vann til et våtrom i huset og ikke lekke ned i konstruksjonene. Rør som har en skade (f.eks: skrue i rør) trekkes om. Denne måten å løse det på gjør det meget kostnadsbesparende for kunden dersom skaden skulle inntre.

Velg dempende avløpsrør

Avløpsrørene monteres av forskjellige typer materiale avhengig av kundens behov eller tekniske krav i forhold til brannsoner eller annet. Det vanligste er montasje av PP-rør (polypropylen-rør). Det er kvalitetsrør som har en levealder på opp til 100 år avhengig av riktig montasje og sanitære bruksforhold. Lydmessig er PP-rør ok, men ikke på langt nær de beste lydisolerende rørene som kan brukes. Det er derfor ikke så uvanlig at vi monterer MA-rørsystem (støpejerns-rør) hvor rør for eksempel går fra 2. etasje og ned langs stueveggen i 1. etg, hvor fru Normann skal lese Allers i godstolen. MA-rør med tjukt gods i rørveggene er et svært godt egnet rørmateriell når det kommer til lyd og brannsikre etasjeskiller eller vegg-gjennomføringer.

Varmerørssystemer skjult i vegger og tak monteres av type diffusjonstette rør- i rør systemer. Det kan være at man ønsker en ekstra gulvvarmefordeler i en annen etasje enn 1. etasje, og da er det fint å kunne trekke rør i tur og retur fra teknisk rom til et annet sted i huset. Når opplegget er ferdig er det viktig med en kvalitetssjekk. Rør- i rør systemet må trykktestes og klamring av alt opplegg må være av god kvalitet.

Ta en titt på produkter vi tilbyr

Ferdigstilling av VVS i bolig (E)

Å kunne overrekke kunden et resultat av kvalitet betyr mye for oss og det streber vi etter i Fredrikstad Rør AS. At det skjulte røropplegget blir lagt opp profesjonelt er avgjørende for et godt resultat. Nevneverdig er også viktigheten av at kommunikasjon mellom entreprenør og byggherre er særdeles god underveis i byggeprosessen. Dette er avgjørende for at sluttresultatet på prosjektet skal være levert i beste klasse!