Et typisk tilfelle ved en utrykning er at varmtvannsberederen (VVB) slutter å fungere. Dette skjer gjerne når det passer dårligst, for eksempel i romjulen, påsken eller ved andre spesielle anledninger.

Dersom dette forekommer på disse ugunstige tidspunktene kan også prisen bli nokså ugunstig og en helt annen enn om berederen byttes under en vanlig arbeidsdag.

Men hva kan gjøres for å unngå dette? Et tips er at man merker seg varmtvannsberederens alder. Dersom alderen bikker 20 år vil vi anbefale å bestille sjekk på berederen da den trolig snart har toppet sin levealder.

Noen varmtvanns beredere har også kortere levetid, men de fleste blir normalt mellom 10-20 år. Symptomer på at berederen bør byttes er om den lekker eller om den produserer ujevn mengde varmtvann.

En forklaring på at beredere ryker om kvelden/natten er at vannbruken drastisk går ned på denne tiden av døgnet. Konsekvensen av det er at trykket på det kommunale nettet kan øke noe.

La oss si at Kari har en VVB som produserer 300 liter varmtvann. På kvelden tar Kari en dusj, og barna tar ett bad. Huset til Kari har en tilbakeslagsventil, det vil si at vannet ikke vil bli trykket tilbake til rørnettet om trykket øker. Som vi vet ekspanderer vann når det varmes opp, og trykket øker når vannet ikke har noen vei tilbake.

En bereder er prosjektert til å holde opp til ni bar trykk. La oss si at det er et forholdsvis høyt trykk på det kommunale nettet hos Kari og vanntrykket til hennes bolig normalt er på seks bar. Se for deg at berederen Kari har i tillegg er eldre enn 10 år.

Med det ekstra trykket fra det kommunale nettet kan tilfellet bli at sikkerhetsventilen ryker. Da spesielt hvis den gjennom mange år til stadighet har vært utsatt for høyt trykk. En sikkerhetsventil er ofte montert i bunnen på en bereder og er selvutløsende om trykket blir for høyt.

Andre faktorer som spiller inn på berederens levetid er også i særlig grad kvaliteten på vannet. Vi har sett at beredere blir ødelagte bare i løpet av noen måneder som følge av for mye kalk i vannet, noe som kan være typisk om boligen for eksempel har egen brønn.

Kan forebyggende arbeid utføres? Ja absolutt. Er trykket på det kommunale nettet høyt bør du installere en reduksjonsventil. Det er viktig å merke seg at det ikke er noen hvitevarer som er prosjektert til å tåle mer enn seks bar, og har du tilkoblet kjøleskap eller kaffemaskin kan det hende at de ikke tåler mer enn tre bar.

Videre bør det installeres en boligbereder med ekspansjonskar som kan ta imot ekspanderingen når vannet varmes opp. Ble dette for komplisert? Kontakt en rørlegger til å gå gjennom dette og installere riktige komponenter på grunnlag av trykk og vannkvalitet i din bolig.

Dersom man får bestilt en time og byttet berederen i forkant, vil utgiften halveres! I stedet for å betale en sum på rundt 20 000 – 30 000, vil summen heller ligge på rundt  7000 – 13 000 avhengig av omstendighetene. Derfor anbefaler vi at hver husstand gjør forebyggende arbeid for å forlenge varmtvannsberederens levetid.

Merk deg alderen på berederen din i dag, og bestill time om den nærmer seg sine fulle år! 

Skrevet av Administrator publisert

Kategori: Aktuelt, Tips og Triks

Et erfarent team med dyktige fagpersoner

Vi i Fredrikstad Rør AS gjør et grundig og samvittighetsfullt arbeid. Kontakt oss om situasjonen er akutt, om du ønsker befaring eller har spørsmål. Vi er på pletten!

Kontakt Oss